small pl CAMK logo

logotypy

Umowa Nr 6931/II-LAN/SP/2019 z dn. 19.07.2019 r.

Nazwa zadania: Infrastruktura obliczeniowa na potrzeby polskiej astrofizyki fal grawitacyjnych

 

Finansowanie: dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozbudowę infrastruktury informatycznej

Wartość dofinansowania: 360 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 398 769,00 zł

Opis:

Analiza danych w dziedzinie fal grawitacyjnych wymaga dostępu do olbrzymiej mocy obliczeniowej w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu kampanii obserwacyjnej, kalibracji i udostępnieniu danych (ma to znaczenie również dlatego, że okresy pomiędzy zebraniem i kalibracją danych a ich upublicznieniem są stopniowo skracane). Ponadto, astrofizycy w CAMK aktywnie tworzą nowe metody analizy danych oparte na uczeniu maszynowym. W związku z tym CAMK PAN wystąpił w imieniu polskiego konsorcjum Virgo o niezbędne zasoby obliczeniowe.


Dotacja została przyznana na rozbudowę dużej infrastruktury informatycznej w CAMK służącej grupie Virgo-Polgraw (https://polgraw.camk.edu.pl/pl/), która działa w ramach europejskiego konsorcjum Virgo (https://www.virgo-gw.eu/ ).


Dzięki dotacji zakupiony został superkomputer GPU do głębokiego uczenia maszynowego. Więcej informacji na stronie https://www.camk.edu.pl/pl/archiwum/2019/12/11/gpu-supercomputer-accelerates-gravitational-waves-research/.

 

Strona projektu: https://www.virgo-gw.eu/