small pl CAMK logo

logotypy

Umowa Nr 7016/IA/SP/2019 z dn. 19.07.2019 r.

Nazwa projektu: Narodowe centrum satelitarnej komunikacji kwantowej (NCSatKom)

 

Kwota projektu: 9 646 000,00 zł

Dofinansowanie: 100%

Dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Opis:

Projekt opiera się na budowie zrobotyzowanego teleskopu oraz systemu komunikacji kwantowej. Zrobotyzowane teleskopy naziemne stają się jedną z najważniejszych gałęzi astronomii instrumentalnej. Są to urządzenia zdolne przeprowadzić przynajmniej jedną noc obserwacji samodzielnie w oparciu o ogólne wytyczne ustalane przez ich użytkowników, z reguły jednak takie urządzenia pracują samodzielnie miesiącami i gromadzą ogromne ilości danych. Zrobotyzowane teleskopy służą obecnie też jako sensory w obszarze śledzenia satelitów i śmieci kosmicznych. Polska w ramach Polskiej Strategii Kosmicznej wskazała ten segment, zwany SST (Space Surveillance and Trackin), jako jeden z trzech podstawowych filarów polskiego rozwoju przemysłu kosmicznego. Celem jest rozwinięcie obecnego systemu monitorowania i śledzenia sztucznych satelitów Ziemi oraz ocena obecnych i przyszłych zagrożeń kosmicznych, takich jak kolizje satelitów, czy ich części.

By w praktyce zrealizować ten cel, należy opracować wydajne algorytmy redukcji i analizy danych z teleskopów naziemnych i satelitów oraz zapewnić poufną komunikację pomiędzy systemem naziemnym i satelitarnym. Tutaj również można wykorzystać zrobotyzowane teleskopy, jako element naziemnego systemu komunikacji z satelitami poprzez łącza oparte o poufną komunikację kwantową.

 

http://projektsolaris.pl/