small pl CAMK logo

Przetargi

Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu inteligentnego budynku dla kopuły i teleskopu w South African Astronomical Observator


Postępowanie dotyczy Zaprojektowania, dostawy i instalacji systemu inteligentnego budynku dla kopuły i teleskopu w South African Astronomical Observatory (SAAO) dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie. Ze szczegółami postępowania prosimy zapoznać się na stronie Smart PZP.