small pl CAMK logo

Michał Bejger

Michał Bejger's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr hab.

Stanowisko: profesor CAMK PAN

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-4991-8213

Pokój: 130

Tel. : +48 223296130

Personal website: http://users.camk.edu.pl/bejger


E-mail: bejger@camk.edu.pl

Michał Bejger jest profesorem instytutu w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie. Obecnie prof. Bejger jest również odpowiedzialny za kierowanie grupą roboczą COST ACTION G2NET.


Doktorat z astrofizyki obronił w CAMK w 2005 roku. Jego staż podoktorski miał miejsce w Obserwatorium Paryskim (2006 - 2007) i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (2007 - 2008) a kilka lat później otrzymał tytuł doktora habilitowanego (2013). W 2018 roku prof. Bejger był badaczem w AstroParticule et Cosmologie (APC) [CNRS] w grupie grawitacyjnej w której badania poświęcone były astrofizyce i problemom uczenia maszynowego.


Prof. Bejger jest uczestnikiem w projektach zajmujących się detekcją fal grawitacyjnych oraz budową sieci detektorów LIGO - Virgo - KAGRA. Jest on również zaangażowany w pracę zespołu projektowo-badawczego przy budowie Teleskopu Einsteina, w którym to jest koordynatorem w radzie naukowej (Einstein Telescope Observing Science Board), w panelu studiującym różne potencjalne konfiguracje przyszłego detektora.


Według bazy danych Scopus (z dn. 26 sierpnia 2022 r.) jest autorem 256 zindeksowanych artykułów, które były cytowane ponad 35 000 razy. Link do jego publikacji uwzględnionych w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Prof. Bejger jest kierownikiem grupy badawczej składającej się z serwisie NASA ADS można znaleźć dr. Pawła Ciecieląga, dr. Filipa Morawskiego i dr. Jonasa Pereira .


Zainteresowania naukowe
  • równanie stanu bardzo gęstej materii,
  • fizyka obiektów zwartych - gwiazd neutronowych i czarnych dziur,
  • metody numeryczne w Ogólnej Teorii Względności,
  • detekcja fal grawitacyjnych,
  • zastosowania uczenia maszynowego w astrofizyce relatywistycznej.

Granty / Projekty Naukowe
Prof. Bejger kieruje również poniższymi projektami badawczymi:
  • „Cisza przed burzą: modyfikacje zestawu narzędzi do analizy fal grawitacyjnych w obliczu przyszłych wyzwań” (2022-2025). Informacje o finansowaniu: projekt OPUS, NCN (2021/43/B/ST9/01714),
  • „Sieć fal grawitacyjnych, geofizyki i uczenia maszynowego”, (2018-2023). Informacje o finansowaniu: EU Horizon 2020 (COST Action CA17137),
  • „Astronomia fal grawitacyjnych: udział grupy POLGRAW w serwisie NASA ADS można znaleźć 2017/26/M/ST9/00978),
  • „Przejściowe fale grawitacyjne gwiazd neutronowych: modele i analiza danych” (2017-2023). Informacje o serwisie NASA ADS można znaleźć Delta wydawanego w jęz. polskim,
  • wykłady na temat fal grawitacyjnych oraz tematów związanych (m.in. dla Astronarium, gość OtokoClub, maratonu wykładowego Delty, Radia Naukowego, i wiele więcej, o czym można przeczytać tutaj).

Powiązane linki