small pl CAMK logo

Dominik Gronkiewicz

Dominik Gronkiewicz's photo
Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój:

Tel. :

E-mail: gronki@camk.edu.pl

Procesy w plazmach kosmicznych, dyski akrecyjne, fizyka korony słonecznej, zanieczyszczenie świetlne.