small pl CAMK logo

Grzegorz Pietrzyński

Grzegorz Pietrzyński's photo

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-9443-4138

Pokój: 137

Tel. : +48 223296137

E-mail: pietrzyn@camk.edu.pl

Moje główne zainteresowania naukowe to:

  • kosmiczna skala odległości
  • pobliskie galaktyki
  • gwiazdy zmienne
  • gromady gwiazdowe