small pl CAMK logo

Stanisław Bajtlik

Stanisław Bajtlik's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Funkcje: kierownik ośrodka informacji naukowej

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: 122

Tel. : +48 223296122

E-mail: bajtlik@camk.edu.pl


Moje główne zainteresowania naukowe to: