small pl CAMK logo

Piotr Wielgórski

Piotr Wielgórski's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-1662-5756

Pokój: 14B

Tel. : +48 223296168

Personal website: https://users.camk.edu.pl/pwielgor/


E-mail: pwielgor@camk.edu.pl

Piotr Wielgórski pracuje jako adiunkt w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i bierze udział w projekcie Araucaria, który ma na celu precyzyjną kalibrację kosmicznej skali odległości. Dr Wielgórski ukończył studia doktoranckie w CAMK, broniąc w 2022 r. rozprawę doktorską zatytułowaną ,„Cefeidy klasyczne i II typu jako kosmiczne wskaźniki odległości” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Grzegorza Pietrzyńskiego.


Badania dra Wielgórskiego skupiają się na klasycznych gwiazdach pulsujących (cefeidach klasycznych, anomalnych i II typu, gwiazdach typu RR Lutni i delta Scuti) w Drodze Mlecznej i pobliskich galaktykach, w szczególności na zwiększeniu dokładności metod pomiarów odległości za pomocą tego typu gwiazd (prawo Leavitt oraz metoda Baadego-Wesselinka). W badaniach wykorzystuje dane fotometryczne oraz spektroskopowe, w większości zebrane w ramach projektu Araucaria za pomocą teleskopów dedykowanych dla tego projektu, znajdujących się w obserwatorium Cerro Armazones w Chile, a także za pomocą instrumentów oferowanych przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO). Dr Wielgórski prowadził obserwacje w obserwatoriach Las Campanas (Chile), La Silla (Chile), Paranal (Chile), Cerro Armazones (Chile), Południowoafrykańskim Obserwatorium Astronomicznym (Południowa Afryka), Loiano (Włochy), Ostrowik (Polska) i posiada duże doświadczenie w kalibracjach i analizie danych fotometrycznych w dziedzinie optycznej i bliskiej podczerwieni oraz danych spektroskopowych.


Dr Wielgórski bierze czynny udział w rozwijaniu Polskiego Obserwatorium Cerro Armazones w Chile.


Lista do jego publikacji (wraz z linkami) dostępna jest w bazie NASA ADS.


Zainteresowania naukowe
  • kosmiczna skala odległości,
  • gwiazdy pulsujące jako wskaźniki odległości,
  • metoda Baadego-Wesselinka,
  • obserwacje w dziedzinie optycznej i podczerwieni,
  • analiza widm,
  • obserwatorium Cerro Armazones.

Granty / Projekty badawcze
  • ,„Cefeidy II typu jako precyzyjne wskaźniki odległości” (2019-2023). Rola: kierownik. Informacje o finansowaniu: projekt PRELUDIUM, NCN (2018/31/N/ST9/02742).