small pl CAMK logo

Bogumił Pilecki

Bogumił Pilecki's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-3861-8124

Pokój: 101

Tel. : +48 223296101

Personal website: http://users.camk.edu.pl/pilecki/


E-mail: pilecki@camk.edu.pl

Głowne pola zainteresowań:

  • fizyczne własności cefeid klasycznych i II typu
  • gwiazdy pulsujące w układach zaćmieniowych
  • gwiazdy podwójne, zaćmieniowe
  • modelowanie krzywych blasku i prędkości radialnych
  • obserwacje (planowanie, optymalizacja)
Udostępnione programy:
  • RaveSpan - pomiar prędkości radialnych i dopasowywanie orbit