small pl CAMK logo

Eleonora Veronica Lai

Eleonora Veronica Lai's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-6421-2198

Pokój: 14A

Tel. :

E-mail: eleonorav@camk.edu.pl

E-mail prywatny: eleonorav.lai@gmail.com

Eleonora Veronica Lai jest doktorantką w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Promotorem jej pracy doktorskiej jest dr Barbara De Marco, związana w tej chwili z Uniwersytetem Technicznym Katalonii w Barcelonie (Hiszpania). Jej opiekunem w CAMK jest prof. Agata Rożańska.


Jej praca doktorska skupia się na badaniu wiatru gwiazdowego w masywnych rentgenowskich układach podwójnych na przykładzie źródła Cyg X-1. Czarne dziury takie jak Cyg X-1 akreują poprzez wiatr gwiazdowy z towarzysza będącego nadolbrzymem o klasie widmowej O lub B. Wiatr gwiazdowy, poprzez swoją niejednorodność wpływa na własności całego układu, powodując częściową absorpcję promieniowania rentgenowskiego ze źródła. Eleonora Veronica w swojej pracy zamierza pokazać w sposób w jaki wiatr gwiazdowy zmienia pierwotny kształt widma Cyg X-1 i wyznaczyć skale czasowe tych zmian, podczas gdy obiekt znajduje się w tak zwanym twardym stanie widmowym. Zamierza wyznaczyć własności wiatru poprzez wyznaczenie diagramów typu kolor-kolor pozyskiwanych z wielokrotnych obserwacji rentgenowskich układu. Jej praca znacząco wpłynie na zrozumienie procesu akrecji materii z wiatru gwiazdowego i pomoże zbadać jego strukturę.


Eleonora Veronica jest częściowo wspierana przez Narodowe Centrum Nauki pracując w projekcie OPUS (2021/41/B/ST9/04110), „Rentgenowskie linie papilarne akreujących obiektów zwartychi”, którego kierownikiem jest prof. Agata Rożańska.


W 2022 r. wygrała również III nabór z cyklu Visitors w projekcie, ''Activities in the High-Energy Astrophysics Domain (AHEAD2020)'' finansowanym z programu Unii Europejskiej Horyzont 2020' (nr 871158) koordynowanym przez Narodowy Instytut Astrofizyki we Włoszech.


Zainteresowania naukowe
  • podwójne układy rentgenowskie, w szczególności badanie procesu akrecji wokół czarnych dziur i gwiazd neutronowych, nie tylko w małomasywnych podwójnych układach rentgenowskich, ale, oraz przede wszystkim, wnbspmasywnych podwójnych układach rentgenowskich, gdzie akrecja zachodzi dzięki obecności wiatru gwiazdowego masywnej gwiazdy towarzyszącej,
  • analizy czasowe, spektralne i spektralno-czasowe stosowane do wyżej wymienionych układów.

Tytuły i stopnie naukowe
  • Tytuł magistra z fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet wnbspCagliari, Sardynia (Włochy). Tytuł rozprawy: "Timing Analysis of the accreting millisecond pulsar IGR J17511-3057",
  • Licencjat z fizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet wnbspCagliari, Sardynia (Włochy). Tytuł rozprawy: "Recent results on proton radius measurements".