small pl CAMK logo

Krzysztof Leszczyński

Photo not available

Funkcje: specjalista ds utrzymania sieci komputerowej

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: Ośrodek komputerowy

Tel. : +48 223296161

E-mail: chris@camk.edu.pl