small pl CAMK logo

Marek Górski

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-3125-9088

Pokój: 104

Tel. : +48 223296104

E-mail: mgorski@camk.edu.pl

Marek Górski jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, gdzie jest członkiem międzynarodowego zespołu Araucaria zajmującego się kosmiczną skalą odległości.


Po obronie doktoratu w 2014 r. w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego dotyczącego ,,Precyzyjnych pomiarów odległości do wybranych galaktyk Grupy Lokalnej’’, odbył sześcioletni (2014-2020) staż podoktorski w Zakładzie Astronomii Wydziału Fizyki i Matematyki (FCFM) Uniwersytetu w Concepción (UdeC) w Chile. Podczas pobytu w Chile zrealizował dwa stypendia, jedno (2014-2017) finansowane przez Millennium Institute of Astrophysics i skupiające się na pomiarach odległości metodą Baade-Wesselinka (B-W) oraz drugie (2017-2020), możliwe dzięki programowi FONDECYT (The National Fund for Scientific and Technological Development) poświęcone poprawie dokładności wybranych wskaźników odległości.


Obecnie zajmuje się tematyką pozagalaktycznej skali odległości i stałej Hubble'a.


Dr Górski ma bogate doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych obserwacji, w tym fotometrii optycznej, fotometrii w bliskiej podczerwieni i spektroskopii, a także redukcji uzyskanych danych.


Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS można znaleźć tutaj.


Zainteresowania badawcze
  • pozagalaktyczna skala odległości,
  • wierzchołek gałęzi czerwonych olbrzymów,
  • gwiazdy red clump.

Granty / Projekty badawcze
Dr Górski był kierownikiem następujących projektów:
  • FONDECYT de Postdoctorado 2017 “Improving the accuracy of selected distance indicators” (2017-2020). Informacje o finansowaniu: CONICYT (FONDECYT projekt nr 3170703),
  • “Wyznaczenie odległości do galaktyk Grupy Lokalnej na podstawie jasności punktu odgięcia gałęzi czerwonych olbrzymów w bliskiej podczerwieni.” (2013-2016). Informacje o finansowaniu: projekt PRELUDIUM, NCN (2012/05/N/ST9/03846).

Nagrody / Wyróżnienia
  • Stypendium TEAM , Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (2010-2014),
  • Stypendium FOCUS, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (2009-2010).