small pl CAMK logo

Azam Zabihi

Azam Zabihi's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-1322-9587

Pokój:

Tel. :

Personal website: https://geant4-toolkit.blogsky.com/


E-mail: azabihi@camk.edu.pl

Azam Zabihi jest adiunktem w AstroCeNT, jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


W czerwcu 2019 r. ukończyła studia doktoranckie z fizyki na Uniwersytecie Bu Ali Sina w Hamedan w Iranie. Jej praca doktorska dotyczyła badania wpływu szybkich neutronów na poziomy organizacyjne DNA przy użyciu zestawu narzędzi Geant4. Od września 2016 r. do lutego 2017 r. odwiedzała i współpracowała z grupą badawczą dra Bernala


Uczestniczyła w kilku projektach badawczo-rozwojowych w Iranie. Prowadziła warsztaty szkoleniowe (kurs wprowadzający do zestawu narzędzi Geant4) na Wydziale Inżynierii Energetycznej na Uniwersytecie Sharif w Teheranie w Iranie w marcu 2019 r. oraz była pomocnikiem nauczyciela w tematyce Geant4 na Wydziale Inżynierii Energetycznej i Fizyki w Amir Kabir University of Technology, Teheran, Iran, od lutego 2015 do października 2017.


W latach 2013-2019 uczyła podstaw fizyki i laboratorium fizyki na Uniwersytecie Shahid Beheshti, Uniwersytecie Shahid i Uniwersytecie Azad w Teheranie oraz Uniwersytecie Bu Ali Sina w Hamedan w Iranie.


Nadzorowała pracę czterech magistrantów i jednego doktoranta w latach 2015-2019. Obecnie jest promotorem jednego magistranta i pięciu doktorantów.


W 2020 r. przeniosła się do Polski i dołączyła do grupy Ultrapure SiPMs and Associated Readout Electronics w AstroCeNT oraz projektu 3DPi PET. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) jest potężną techniką obrazowania funkcjonalnego, szeroko stosowaną jako nieinwazyjna metoda obrazowania funkcjonalnego z szerokim zakresem zastosowań klinicznych, do określania stopnia zaawansowania guzów i znajdowania przerzutów w onkologii, definiowania objętości całkowitej w radioterapii onkologicznej, obrazowania perfuzji mięśnia sercowego w kardiologii oraz badaniu złożonych zaburzeń neurologicznych, a także w diagnostyce mózgu, np. w badaniu choroby Alzheimera.


W ramach projektu 3DPi współpracuje z Uniwersytetem Princeton (zespół dra Cristiano Galbiati, który bada nowe pomysły w zakresie bezpośredniego wykrywania ciemnej materii z wykorzystaniem argonu i ksenonu) oraz z Uniwersytetem w Houston (zespół dra Andrew Renshaw koncentruje się na zaawansowanym rozwoju detektorów do bezpośredniego wykrywania poszukiwań cząstek ciemnej materii oraz eksperymentalnej fizyki neutrin) w projekcie LAr-TOF-PET, który ma zastosowanie medyczne. Projekt ma również na celu dalsze postępy w tym zakresie dzięki nadchodzącemu prototypowi inżynieryjnemu, który rozpoczął się od projektu testowania małego systemu na Uniwersytecie w Cagliari.


Lista i linki do jej publikacji są dostępne na platformie Google Scholar.


Zainteresowania badawcze
  • symulacje Monte Carlo,
  • fizyka komputerowa,
  • fizyka promieniowania,
  • ochrona przed promieniowaniem,
  • promieniowanie jonizujące,
  • fizyka medyczna, biofizyka i promieniowanie.