small pl CAMK logo

Wathela Alhassan

Wathela Alhassan's photo
Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8266-3005

Pokój:

Tel. :

E-mail: walhassan@camk.edu.pl

Wathela Alhassan jest studentem studiów doktoranckich w Ultranowoczesnym Centrum Astrofizyki Cząstek (AstroCeNT), jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, oraz stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Tomasz Bulik.


Jego obecne badania koncentrują się na zastosowaniach sztucznej inteligencji w astrofizyce. Pracuje w grupie Seismic Sensors w AstroCeNT.


Wathela pracował w Zakładzie Astronomii i Nauk Kosmicznych Instytutu Badań Kosmicznych (ISRA) w Sudanie, gdzie kierował dwoma projektami badawczymi poświęconymi odpowiednio:

  1. poprawie wydajności klasyfikatora FIRST oraz drugim o nazwie ISRA'
  2. znalezieniu najlepszej lokalizacji do założenia optycznego obserwatorium astronomicznego przy użyciu zdjęć satelitarnych i systemu informacji geograficznej (GIS) w oparciu o wiele kryteriów.


Wathela był również członkiem zespołu inżynierów uczenia maszynowego budującego model w celu ilościowego określenia wpływu anomalii klimatycznych powodujacych przesiedlenia osób i społeczności w Somalii. Model ten budowano za pomocą analizy zdjęć satelitarnych. Był także asystentem dydaktycznym na Uniwersytecie Kapsztadzkim.


Zainteresowania naukowe
  • astrofizyka,
  • nauczanie maszynowe,
  • system informacji geograficznej (GIS) i teledetekcja,
  • data science.

Stopnie i tytuły naukowe
  • 2019: Tytuł magistra astrofizyki i nauk o kosmosie, Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy (IDIA) and De Astronomy, Uniwersytet w Cape Town (RPA),
  • 2016: Licencjat (z wyróżnieniem) w dziedzinie astrofizyki i nauk o kosmosie, Wydział Astronomii Uniwersytetu Kapsztadzkiego, Kapsztad (RPA),
  • 2015: Tytuł magistra teledetekcji i systemu informacji geograficznej (GIS), Rada Nauki Biologicznej, Zaawansowanej Technologii i Środowiska, Sudańska Akademia Nauk, Chartum (Sudan).
  • 2012: Licencjat z astronomii i meteorologii, Wydział Astronomii i Meteorologii, Uniwersytet Omdurman, Omdurman (Sudan).