small pl CAMK logo

Fatemeh Kayanikhoo

Fatemeh Kayanikhoo's photo
Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2835-3652

Pokój:

Tel. :

Personal website: https://fkayanikhoo.wixsite.com/fatima


E-mail: fatima@camk.edu.pl

E-mail prywatny: f.kayanikhoo@gmail.com

Fatemeh Kayanikhoo jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystką Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Opiekunami jej pracy doktorskiej są prof. Włodzimierz Kluźniakdr Miljenko Cemeljic.


Temat jej pracy doktorskiej to "Modelowanie kilku układów akrecyjnych namagnetyzowanych gwiazd neutronowych". Pracuje z ogólnorelatywistycznym magnetohydrodynamicznym uwzględniającym procesy promieniste (GRRMHD) kodem KORAL.


Jej poprzednie projekty dotyczyły:
 • własności dziwnych gwiazd kwarkowych w obecności silnych pól magnetycznych,
 • wpływu pola magnetycznego na strukturę dziwnych gwiazd kwarkowych przy użyciu biblioteki LORENE.

W swoich obecnych projektach pracuje nad:
 • dyssypacją energii w symulacjach astrofizycznych z wykorzystaniem kodów PLUTO 4.4 i KORAL,
 • dyskami akrecyjnymi wokół namagnetyzowanych gwiazd neutronowych przy użyciu kodu KORAL (we współpracy z dr Davidem Abarcą),
 • całkowitą energią i deformacją gwiazdy dziwnej w obecności silnego pola magnetycznego i rotacji przy użyciu biblioteki LORENE (opieka nad dwójką studentów biorących udział w praktykach wakacyjnych w CAMK),
 • ostatnią orbitą układu podwójnego składającego się z gwiazdy dziwnej i gwiazdy neutronowej z wykorzystaniem biblioteki LORENE (opieka nad dwójką studentów biorących udział w praktykach wakacyjnych w CAMK).

W 2019 roku otrzymała sześciomiesięczny grant z Ministerstwa Nauki, Badań i Technologii Iranu na prowadzenie badań za granicą i współpracę z grupą prof. Constança Providência zajmującą się gwiazdami neutronowymi na Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia). Obecnie jest zaangażowana w projekt badawczy OPUS finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2019/33/B/ST9/01564) "Od pulsarów przejściowych do źródeł ultrajasnych - promieniowanie, strugi i wypływy w akreujących gwiazdach neutronowych", kierowany przez prof. Włodzimierza Kluźniaka.


Zainteresowania naukowe
 • gwiazdy dziwne i gwiazdy neutronowe,
 • wpływ pola magnetycznego na strukturę i własności dynamiczne obiektów zwartych,
 • dyski akrecyjne wokół obiektów zwartych,
 • fizyka plazmy i rekoneksja magnetyczna.

Tytuły i stopnie
 • 2012: Tytuł magistra z astrofizyki, Uniwersytet Shiraz (Iran).