small pl CAMK logo

Tadeusz Wachnik

Photo not available

Funkcje: portier-telefonista

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

Pokój: Portiernia

Tel. : +48 223296100

E-mail: twach@camk.edu.pl