small pl CAMK logo

Przemysław Figura

Przemysław Figura's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-8925-0393

Pokój: 102

Tel. : +48 223296102

E-mail: pfigura@camk.edu.pl

Przemysław Figura jest adiunktem w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie.


Ukończył studia doktoranckie w Centrum Badań Kosmicznych PAN i w 2018 roku pod opieką prof. Wiesława Macka uzyskał tytuł doktora broniąc rozprawę pt. "Analysis of Plasma Flows and Magnetic Fields Using Euler Potentials".


Zdobył doświadczenie w badaniu szumu newtonowskiego i analizie danych sejsmicznych zbieranych dla detektora grawitacyjnego Virgo. Zajmował się również numerycznymi modelami ewolucji gwiazd (MESA) oraz magnetohydrodynamicznymi modelami numerycznymi gwiazd (HARM).


Dołączył do CAMK w 2022 roku do grupy kierowanej przez prof. Michała Bejgera. Obecnie zajmuje się wykrywaniem ciągłych oraz długich sygnałów grawitacyjnych w danych z detektorów LIGO/Virgo. Opracowuje nowe metody i techniki pomagające w wykrywaniu tych słabych sygnałów.


Jako członkiem Virgo Collaboration.


Lista i linki do jego publikacji dostępne są w serwisie NASA ADS.


Zainteresowania badawcze
  • rekoneksja magnetyczna,
  • numeryczne modele gwiazd,
  • detekcja fal grawitacyjnych,
  • uczenie maszynowe w zastosowaniach astrofizycznych.