small pl CAMK logo

Tomasz Bulik

Photo not available

Stopień/tytuł naukowy: profesor

Stanowisko: profesor

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2045-4803

Pokój:

Tel. :

E-mail: bulik@camk.edu.pl

Profesor Tomasz Bulik jest współzałożycielem Ultranowoczesnego Centrum Astrofizyki Cząstek - AstroCeN, w którym od 2018 roku pełni funkcję kierownika grupy badawczej zajmującej się projektowaniem i budową ultraczułych sensorów do wykrywania fal grawitacyjnych. Ponadto jest również profesorem w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.


Profesor Bulik uzyskał stopień doktora za pracę dotyczącą modeli pulsarów rentgenowskich na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii w 1993 r. Następnie, odbył trzyletni staż podoktorski w Instytucie Enrico Fermiego na Uniwersytecie w Chicago. Po powrocie do Polski pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, a od prawie 16 lat jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku profesor Bulik otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie fizyki.


W swojej karierze naukowej prof. Bulik pełnił różne funkcje m.in. przewodniczącego Komitetu Astronomicznego PAN, zastępcy dyrektora Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest on członkiem Rady Doskonałości Naukowej (I kadencja). Obecnie profesor Bulik współpracuje przy projektach LIGO - Virgo poświęconych detekcji fal grawitacyjnych. Jest on również odpowiedzialny za przygotowanie instrumentu III generacji do wykrywanie fal grawitacyjnych dla Einstein Telescope Steering Committee. Ponadto bierze on czynny udział w eksperymencie High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.).


Według bazy danych Scopus (8 marca 2021 r.) profesor Bulik jest autorem a także współautorem 511 recenzowanych artykułów, które zostały zacytowane w literaturze naukowej prawie 55 000 razy. Link do jego publikacji w serwisie NASA ADS znajduje się poniżej:
ADS


Obecnie prof. Bulik jest promotorem trzech doktorantów - Neha Singh (Uniwersytet Warszawski), Małgorzata Curyło (Uniwersytet Warszawski) i Wathela Alhassan (CAMK). Jego poprzednimi doktorantami byli m.in. prof. Krzysztof Belczyński, dr Izabela Kowalska-Leszczyńska, dr Mira Grudzińska i dr Marek Cieślar. Ponadto koordynuje on staże podoktoranskie dr Shariful Alam i dr Josiah Ensing.


Prof. Bulik również aktywnie angażuje się w promocję astronomii wśród szerokiej publiczności:

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół:
  • ewolucja gwiazd podwójnych,
  • astrofizyka wysokich energii,
  • fal grawitacyjnych,
  • czujników sejsmicznych do wykrywania fal grawitacyjnych.

Prof. Bulik kieruje/kierował również poniższymi projektami:
  • Grant Międzynarodowego Programu Badawczego „AstroCeNT: Ultranowoczesnego Centrum Astrofizyki Cząstek” (lipiec 2018 - maj 2023). Informacje o finansowaniu: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
  • TEAM - „Zaawansowane algorytmy eliminacji szumów Newtona w naziemnych detektorach fal grawitacyjnych” (2017-2020). Informacje o dofinansowaniu: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) 2017-2020.

Nagrody / Wyróżnienia
Jego znaczący wkład w wykrycie fal grawitacyjnych został uhonorowany prestiżowymi nagrodami:
  • Nagrodą Fizyki Fundamentalnej dla autorów pracy dotyczącej pierwszej, bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych (2016).
  • Programem Międzynarodowej Agendy Badawczej na rzecz Nauki Polskiej.