small pl CAMK logo

Manish Gupta

Manish Gupta's photo
Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-4226-0364

Pokój:

Tel. :

Personal website: https://sites.google.com/site/manishhkgupta/


E-mail: gupta@camk.edu.pl

Manish Kumar Gupta dołączył do grupy Scientific Computing & Information Technology, w AstroCeNT, jednostce Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie, w 2020 r. i pracuje nad kwantowym uczeniem maszynowym (ang. Quantum Machine Learning) z dr. hab. inż. Piotrem Gawronem.


Tytuł uzyskał doktora w 2016 r. na Uniwersytecie Stanu Luizjana, Baton Rouge, USA. Jego opiekunem naukowym był dr Jonathan P. Dowling. Podczas doktoratu zajmował się komunikacją kwantową, informacją kwantową i metrologią kwantową. Po ukończeniu studiów odbył staż podoktorski w Harish-Chandra Research Institute (HRI), czołowej instytucji zajmującej się badaniami w dziedzinie matematyki i fizyki teoretycznej w Indiach.


Obecnie dr Gupta współpracuje z laboratorium ESA Φ-lab nad rozwojem algorytmów kwantowego uczenia maszynowego do analizy danych z obserwacji Ziemi, a także współpracuje przy projekcie DEAP-3600 z dr. Marcinem Kuźniakiem w celu opracowania równoległej symulacji Monte Carlo do uruchomienia na klastrze obliczeniowym w Kanadzie (Compute Canada). Opracował również rozproszony solver Quadratic Unconstrained Binary Optimisation (QUBO) dla Intel Corporations przy użyciu oneAPI i MPI, który jest dostępny na GitHubie.


Zainteresowania naukowe
  • obliczenia kwantowe / uczenie maszynowe,
  • komunikacja kwantowa,
  • metrologia / optyka kwantowa.

Granty / Projekty Naukowe
Dr. Gupta bierze udział w następujących projektach badawczych, kierowanych przez dr. hab. inż. Gawrona:
  • “Study proposal: Spectral information processing with quantum neural networks” (2021-2024). Informacje o finansowaniu: grant ESA Open Space Innovation Platform (OSIP) (GR245),
  • “Research on Amazon Braket and AWS” (2021-2023). Informacje o finansowaniu: grant Amazon AWS Braket Computational (GR246).

Nagrody / Wyróżnienia
  • Recenzent roku magazynu New Journal of Physics, IOPScience, (2018).
  • Nagroda Coates Research Travel Award, w zakresie fizyki i astronomii (2016).