small pl CAMK logo

Alexander Lucas Hellström

Alexander Lucas Hellström's photo
Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-2648-0770

Pokój: 40

Tel. : +48 223296169

E-mail: hellstrom@camk.edu.pl

Alexander Lucas Hellström jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Promotorem jego pracy doktorskiej jest prof. Mirosław Giersz.


Lucas pracuje obecnie w grupie MOCCA (MOnte Carlo Cluster simulAtor), której koordynatorem jest prof. Mirosław Giersz. Grupa MOCCA aktywnie rozwija i prowadzi badania dotyczące gromad gwiazd przy użyciu kodu MOCCA, który jest zaawansowaną wersją kodu Monte Carlo wykorzystywaną do symulacji gromad gwiazd. Do zadań Lucasa należy rozwój tego kodu oraz prowadzenie badań nad białymi karłami i podwójnymi układami białych karłów w gromadach gwiazd, co jest tematem jego pracy doktorskiej.


Zainteresowania naukowe:
  • gromady gwiazdowe,
  • oddziaływania dynamiczne,
  • białe karły i układy podwójne białych karłów.

Stopnie i tytuły naukowe:
  • 2020: Tytuł magistra z astronomii, Uniwersytet w Lund (Szwecja),
  • 2018: Licencjat ze specjalizacją z astronomii, Uniwersytet w Lund (Szwecja).