small pl CAMK logo

Marcin Kuźniak

Marcin Kuźniak's photo

Stopień/tytuł naukowy: dr

Stanowisko: adiunkt

Zakład: Astrocent (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9632-9115

Pokój:

Tel. : +48 221201823

Personal website: https://astrocent.camk.edu.pl/research-group-1


E-mail: mkuzniak@camk.edu.pl