small pl CAMK logo

Oliwia Ziółkowska

Oliwia Ziółkowska's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0002-0696-2839

Pokój: 40

Tel. : +48 223296169

Personal website: https://orcid.org/0000-0002-0696-2839


E-mail: oliwiakz@camk.edu.pl

E-mail prywatny: ol.ziolkowska@gmail.com

Oliwia Ziółkowska jest studentką studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie i stypendystką Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Prof. Radosław Smolec jest promotorem jej pracy doktorskiej.


Tematem jej doktoratu są klasyczne cefeidy w rozdzielonych zaćmieniowych układach podwójnych. Oliwia zajmuje się modelowaniem ich ewolucji i pulsacji, by zbadać wpływ parametrów teorii t.j. rotacja, przestrzeliwanie, tempo utraty masy.


Uczestniczy również w grancie badawczym SONATA BIS finansowanym orzez NCN (2018/30/E/ST9/00598), ,„Cefeidy klasyczne jako poligony doświadczalne dla ewolucji gwiazdowych i teorii pulsacji”, którego kierownikiem jest Prof. Smolec.


Zainteresowania naukowe
  • ewolucja gwiazd średniomasywnych,
  • klasyczne gwiazdy pulsujące,

Stopnie i tytuły
  • 2020: Tytuł magistra z astronomii, Uniwersytet Warszawski (Polska),
  • 2018: Stopień inż. z fizyki technicznej, Politechnika Wrocławska (Polska).