small pl CAMK logo

Sergen Özdemir

Sergen Özdemir's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0003-1500-332X

Pokój: 39

Tel. : +48 223296141

E-mail: sergen@camk.edu.pl

E-mail prywatny: sergenozdemir58@gmail.com

Sergen Özdemir jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Dr hab. Rodolfo Smiljanic nadzoruje jego badania doktoranckie. W swojej pracy Sergen koncentruje się na zrozumieniu wielokrotnych populacji gwiezdnych w gromadach kulistych poprzez spektroskopię wysokiej rozdzielczości i bardzo precyzyjną analizę obfitości chemicznej.


Sergen przynależy do zespołu SAGA w CAMK, który koncentruje się na badaniach archeologii naszej Galaktyki. Jako członek zespołu SAGA pracuje nad projektem CHEmical Survey Analysis System (CHESS). CHESS to nowy system (ang. pipeline) do analizy widm gwiazdowych, nad którym pracuje zespół SAGA. Projekt CHESS jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki poprzez grant SONATA BIS, ,,Grając w ,,CHESS'' z gwiazdami: Odszyfrowywanie historii wzbogacenia Galaktyki w pierwiastki chemiczne za pomocą ich obfitości w gwiazdach’’ (2019/34/E/ST9/00133).


Zainteresowania naukowe
  • spektroskopia gwiazdowa wysokiej rozdzielczości (w zakresie ultrafioletu, optycznym oraz bliskiej podczerwienii),
  • gromady gwiazdowe,
  • redukcja i analiza danych astronomicznych,
  • metody obserwacyjne.

Stopnie i tytuły
  • 2019: Tytuł magistra z astrofizyki, Uniwersytet Ege, Turcja,
  • 2016: Licencjat z astronomii i nauk o kosmosie, Uniwersytet Ege, Turcja.