Przetargi

Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie


Nowe postępowanie przetargowe: „Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie” (znak postępowania: 13/DAG/R/22)