small pl CAMK logo

Dzień otwarty w Centrum Astronomicznym
Niedziela - 19 września 2021

 

Program dnia

 

10:00 Marek Abramowicz, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, PAN w Warszawie,
„Co to są fale grawitacyjne?”

Streszczenie: Przedstawiona zostanie historia badań fal grawitacyjnych. Wykład będzie dotyczył głównie teorii.

 

11:00 Dorota Rosińska, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski,
„O niezwyklych odkryciach Astronomii Fal Grawitacyjnych”

 

12:00 Stanisław Bajtlik, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika, PAN w Warszawie,
„Architektura nie z tej Ziemi”

Streszczenie: Wizja stałych stacji załogowych na Księżycu czy Marsie przestaje być fantazją. Na orbicie od lat znajduje się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Tworzenie takich konstrukcji rodzi problemy techniczne, organizacyjne, ale także estetyczne. Niektóre z nich są podobne do problemów jakie mają architekci na Ziemi, ale wiele jest zupełnie nowego rodzaju.