small pl CAMK logo

 

 

ASTROCENT

ASTROCENT to nowa jednostka badawcza w CAMK, administracyjnie utworzona jako nowy, trzeci zakład Centrum. Międzynarodowa Agenda Badawcza ,,AstroCeNT: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek” powstała 1 lipca 2018 r. po uzyskaniu finansowania w wysokości prawie 38 mln zł (na pięć lat) z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. O projekt MAB Astrocent wystąpili profesorowie Leszek Roszkowski (CAMK i Narodowe Centrum Badań Jądrowych) jako główny wnioskodawca oraz Tomasz Bulik (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego i CAMK) jako współ-wnioskodawca w drugim otwartym konkursie w programie MAB realizowanym przez FNP ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Głównymi tematami badawczymi MAB Astrocent będą fale grawitacyjne i poszukiwania ciemnej materii przy użyciu zaawansowanych technologicznie instrumentów badawczych. Ich rozwijanie będzie jednym z najważniejszych obszarów działalności nowej jednostki. W szczególności Astrocent będzie się specjalizował w pracach badawczo-rozwojowych nad ultraczułymi modułami detektorów dla doświadczeń astrofizyki cząstek, charakteryzujących się bardzo słabym sygnałem oraz bardzo niskim tłem. Dotyczyć to ma głównie, choć nie wyłącznie:


☀ modułów fotopowielaczy krzemowych dla doświadczeń DarkSide i Global Argon Dark Matter do poszukiwań ciemnej materii; oraz


☀ układów sensorów sejsmicznych dla dalszych etapów Advanced Virgo/Ligo oraz planowanego Einstein Telescope do detekcji fal grawitacyjnych.

Jednocześnie jest planowane zaangażowanie się MAB Astrocent w rozwijanie potencjalnych zastosowań swoich wyników w innowacyjnej gospodarce oraz medycynie.

W pierwszym okresie działalności Astrocent będzie składał się z sześciu międzynarodowych grup badawczych fizyków i inżynierów:

 

  • grupa astrofizyki cząstek (lider: prof. Leszek Roszkowski);
  • grupa fal grawitacyjnych i sensorów sejsmicznych (lider: prof. Tomasz Bulik);
  • grupa układów fotopowielaczy krzemowych;
  • grupa elektroniki;
  • grupa zbierania i procesowania dużych baz danych;
  • grupa programowania systemowego.


W przyszłości zostanie rozważona możliwość rozszerzenia działalności na inne obszary astrofizyki cząstek. Za około 2 lata Astrocent powinien osiągnąć stan osobowy ok. 40 badaczy, wliczając w to liderów grup, ich zespoły, doktorantów, studentów i osoby odbywające staże.

Biura i pracownie MAB Astrocent mieszczą się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na głównym kampusie Politechniki Warszawskiej. Kierownikiem MAB Astrocent jest profesor Leszek Roszkowski.

 

 

Strona projektu AstroCeNT.