small pl CAMK logo

Gonzalo Ignacio Rojas García

Gonzalo Rojas García's photo

Stopień/tytuł naukowy: mgr/mgr inż.

Funkcje: asystent

Zakład: Zakład Astrofizyki II (Warszawa)

ORCID: 0000-0001-9266-3036

Pokój: 14B

Tel. : +48 223296168

E-mail: rojas@camk.edu.pl

Gonzalo IgnacioRojas García jest studentem studiów doktoranckich w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie i stypendystą Szkoły Doktorskiej GeoPlanet.


Pracuje pod kierunkiem prof. Dariusza Graczyka z CAMK w Toruniu.


Tematyka jego pracy doktorskiej dotyczy wyznaczenia podstawowych parametrów fizycznych i odległości dla późnych typów długookresowych zaćmieniowych układów podwójnych znajdujących się w Wielkim Obłoku Magellana.


Gonzalo jest częścią zespołu Araucaria zajmującego się kosmiczną skalą odległości, a także jest zaangażowany w projekt OCA (Observatiorio Cerro Armazones).


Zainteresowania naukowe
  • gwiazdy podwójne i charakterystyka elementów gwiazdowych w układzie podwójnym oraz proces ich ewolucji,
  • astronomia instrumentalna w zakresie długości fal optycznych i podczerwonych.

Stopnie i tytuły
  • 2019: Tytuł magistra z nauk ścisłych, Uniwersytet w Concepción (Chile).
  • 2016: Licencjat z astronomii, Uniwersytet w Concepción (Chile).