small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Wyznaczenie wieku i odległości gromady kulistej M4 drogą analizy układów podwójnych

 

W pracy "The cluster ages experiment (CASE). V. Analysis of three eclipsing binaries in the globular cluster M4" J. Kałużny, M. Różyczka, W. Krzemiński, W. Pych z CAMK oraz ich współpracownicy, bazując na fotometrycznych i spektroskopowych obserwacjach podwójnych układów zacmieniowych V65, V66 oraz V69 w polu gromady kulistej M4 otrzymali masy, promienie i jasności absolutne ich składników. Mierząc prędkości systemowe i szacując ruchy własne tych układów dowiedli, iż należą one do M4. Dla V65 błąd pomiaru mas i promieni nie przekracza 1.5%, zaś dla pozostałych dwóch układów - 1%. Zakładając standardowo przyjmowane dla M4 parametry składu chemicznego Y = 0.25, [Fe/H] = -1.2 oraz [$\alpha$/Fe] = 0.4, porównali absolutne parametry V66 i V69 z dwoma zestawami teoretycznych izochron (w przypadku V65 nie było to możliwe ze wzgledu na wysoką aktywność tego układu i związane z nią "rozdęcie" jego składników). Porównanie to pozwoliło oszacować wiek gromady na 10.8 -- 11.7 mld lat i obliczyć jego najbardziej prawdopodobną wartość, która wynosi 11.3 mld lat. Wyznaczona przez autorów odległość do M4

(1.82 +- 0.04 kpc) pozostaje w dobrej zgodności z najnowszymi wyznaczeniami dokonanymi przy zastosowaniu innych metod.

 

 

 

 

Diagram kolor-jasność gromady M4 z zaznaczonymi położeniami składników badanych układów. Poziome i pionowe kreski obrazują błędy pomiaru odpowiednio wskaźnika barwy i jasności.

 

Zdjęcie u góry: Gromada kulista M4 - NOAO Ground-Based Image (credit: NOAO/AURA/NSF).

Archiwa


Kategorie