small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Stypendium na grant badawczy National Geographic

Stypendium na grant badawczy National Geographic
The GEF - Northern Europe Research Grants to stypendium oferowane przez National Geographic, które ma formę  jednorocznego grantu na projekt badawczy. Celem przedsięwzięcia jest sfinansowanie badań naukowych w dziedzinach takich jak: antropologia, archeologia, biologia, astronomia, geografia, geologia, oceanografia oraz paleontologia. O stypendium aplikować mogą naukowcy ze stopniem doktora, niemniej jednak dopuszcza się również aplikacje doktorantów. Od kandydatów wymagane jest również wykazanie się publikacjami minimum trzech artykułów w rozpoznawalnych pismach naukowych. Przeciętna kwota dofinansowania wynosi 20 tyś. EUR. Nabór wniosków trwa do 21 czerwca br.

Link do strony:
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/

Archiwa


Kategorie