small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 15 lipca 2013, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 


Pytania i odpowiedzi:

 

1. W Zadaniu 1 w pozycji 12 i 24 Zamawiający wyspecyfikował dyski twarde

do macierzy z interfejsem SATA 600, które mają być kompatybilne z kontrolerem

3ware 9690SA. W podanej liście zgodności widoczne są jedynie dyski z interfejsem

SATA 150 i SATA 300. W związku z tym czy Zamawiający dopuści zaoferowanie

dysku z interfejsem SATA 300 znajdującego się na liście kompatybilności?

 

TAK, Zamawiający dopuści dyski z interfejsem SATA 300 znajdujące się

na liście kompatybilności.

 

2. W Zadaniu 1 w pozycji 15 Zamawiający wyspecyfikował komputer przenośny,

czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera przenośnego z portami:

minimum 2xUSB 3.0, wyjście DP lub mDP, HDMI, VGA lub konwerter HDMI-VGA?

 

TAK, Zamawiający dopuści zaoferowanie takiego komputera, jego specyfikacja

jest zgodna z wymaganiami SIWZ.

 

Archiwa


Kategorie