small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup urządzenia klimatyzacyjnego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 22 lipca 2013, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Archiwa


Kategorie