small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN zawiadamia, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczącym „dostawy sprzętu komputerowego dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty, które uzyskały największą ilość punktów w zakresie jedynego zastosowanego kryterium, jakim była cena ofertowa:

 

Zadanie 1: Dostawa sprzętu komputerowego: desktopy i laptopy - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INTAR SYSTEM, ul. Zaciszna 10, 05-506 Lesznowola.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. INTAR SYSTEM, ul. Zaciszna 10, 05-506 Lesznowola (100,00%)

  2. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (87,69%)

W tej części postępowania odrzucono oferty firmy Nicat Com Sp. z o.o., ul. Okrzei 21/1, 03-715 Warszawa oraz firmy SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

 

Zadanie 2: Dostawa sprzętu komputerowego: serwery - najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa.

W tej części postępowania oferty złożyli następujący wykonawcy (w nawiasie punktacja zgodna z w/w kryterium):

  1. PHU Bestpol, ul. Patriotów 75/1, 04-950 Warszawa (100,00%)

W tej części postępowania odrzucono ofertę firmy SLASH Sp. z o.o., ul. Żenczykowskiego 2C, 00-707 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na niezgodność z treścią SIWZ.

 

Zadanie 3: Dostawa dostawa urządzenia klimatyzacyjnego – nie złożono żadnej oferty.

 

 

Archiwa


Kategorie