small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Obrona pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Hryniewicza

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN zawiadamia, że 29 listopada 2013 r. o godz. 11:15 w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Hryniewicza pt. "Weak emission line quasars". Promotor: prof. Bożena Czerny (CAMK PAN, Warszawa). Recenzenci: dr hab. Ewa Szuszkiewicz (Uniwersytet Szczeciński), ... .


Rozprawa wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie.

 

Streszczenie pracy

Recenzja 1

Recenzja 2

Archiwa


Kategorie