small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na obsługę prenumeraty czasopism

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę prenumeraty czasopism zagranicznych i krajowych na rok 2014. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w bibliotece w terminie do 26 listopada 2013r., godzina 12:50. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A1 do SIWZ
Załącznik A2 do SIWZ

Załącznik B do SIWZ

Załącznik C1 do SIWZ (doc)
Załącznik C2 do SIWZ (doc)

Załącznik C3 do SIWZ
Załącznik C4 do SIWZ (doc)

Załącznik D1 do SIWZ
Załącznik D2 do SIWZ

Archiwa


Kategorie