small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Pierwsza detekcja i uzyskanie charakterystyk gwiazd symbiotycznych w M31

Joanna Mikołajewska z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika, Nelson Caldwell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) i Michael Shara (Department of Astrophysics, American Museum of Natural History) dokonali pierwszej detekcji i uzyskali charakterystyki gwiazd symbiotycznych w M31. Gwiazdy symbiotyczne są domniemanymi progenitorami supernowych typu Ia. Katalog gwiazd symbiotycznych w Drodze Mlecznej jest na tyle niekompletny, że nie można wiarygodnie oszacować wielkości populacji tych obiektów.Dlatego nie można go użyć do sprawdzenia czy liczba tych gwiazd jest zgodna z obserwowaną częstością wybuchów supernowych Ia w galaktykach spiralnych. Zespół Mikołajewskiej, Caldwella i Shary podjął się poszukiwań w najbliższej, podobnej do naszej galaktyce, w M31, w której stosunkowo kompletny katalog gwiazd symbiotycznych jest możliwy do uzyskania. W pracy, która ukazała się na astro-ph (arXiv:1406.3080), a jest przeznaczona do publikacji w MNRAS zespół donosi o o pierwszej detekcji i charakterystykach spektrograficznych 35 gwiazd symbiotycznych w M31. Zespół porównuje te charakterystyki z własnościami populacji w Drodze Mlecznej. Nowoodkryte gwiazdy symbiotyczne w M31 są zdumiewająco podobne do galaktycznych, choć jak zaznaczają autorzy, w tym studialnym przeglądzie badają jedynie najjaśniejsze gwiazdy symbiotyczne w M31. Autorzy odkryli także w M31 gwiazdę symbiotyczną (M31SyS J004233.17+412720.7) o najwyższym poziomie jonizacji wśród znanych symbiotycznych. Wybuch w zakresie optycznym gwiazdy M31SyS J004322.50+413940.9 był prawdopodobnie rozbłyskiem typu nowej. Jest to pierwszy wybuch gwiazdy symbiotycznej obserwowany poza Drogą Mleczną i Obłokami Magellana.

 

Ilustracja: Rozkład nowoodkrytych gwiazd symbiotycznych w M31 nałożony na
obraz M31 w zakresie optycznym, pochodzący z przeglądu DSS.

Archiwa


Kategorie