small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie gwiazd symbiotycznych

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym HARMONIA „W poszukiwaniu tysięcy układów symbiotycznych - progenitorów supernowych typu Ia?” realizowanym pod kierunkiem prof. Joanny Mikołajewskiej i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendium mogą się ubiegać słuchacze studiów II stopnia (lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich) oraz doktoranci w dziedzinie astronomii lub astrofizyki, posiadający dobrą znajomość IRAF, w szczególności pakietów umożliwiających analizę widm oraz narzędzi Virtual Observatory. Podstawowa znajomość kodu CLOUDY jest również mile widziana.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać CV z danymi personalnymi, opis zainteresowań naukowych, listę publikacji, kopię dyplomu licencjata lub magistra oraz informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań. Zgłoszenia (w formacie PDF) oraz pytania dotyczące stypendium należy przesyłać do 28 czerwca 2015 r. na adres mikolaj@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie