small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs o stypendium w dziedzinie badania fal grawitacyjnych

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie badawczym HARMONIA ,,Udział Polski w projekcie Advanced Virgo'' realizowanym przez konsorcjum POLGRAW: Instytut Matematyczny PAN, Centrum Astronomiczne PAN, Wydział Fizyki UW, Wydział Fizyki UwB, Wydział Fizyki i Astronomii UZg, i Narodowe Centrum Badań Jądrowych (kierownik projektu w CAMK dr hab. Michał Bejger), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. O stypendium mogą się ubiegać słuchacze studiów II stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich,  oraz doktoranci w dziedzinie astronomii lub astrofizyki, posiadający dobrą znajomość astrofizyki relatywistycznej, metod numerycznych i programowania. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać

CV z danymi personalnymi,
kopię dyplomu licencjata lub magistra,
opis zainteresowań naukowych,
informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć
naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań,
listę publikacji.

Zgłoszenia w formacie PDF oraz pytania dotyczące stypendium należy przesyłać do 12 lipca 2015 r. na adres bejger@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie