small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 2 listopada 2015, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ

 

 


Pytania i odpowiedzi:

 

1. Zadanie 6.2 Czy Procesor ma posiadać wydajność minimum 15700 punktów w teście Passmark: http://www.cpubenchmark.net dla wydajności liczonej dla pojedynczego procesora czy wydajności liczonej dla dwóch procesorów? (DUAL)

 

TAK, wymagana wydajność 15700 punktów w teście Passmark dotyczy każdego z czterech procesorów, jakie maja być użyte w serwerze 6.2.

Gdybyśmy specyfikowali wydajność konfiguracji dual, wtedy opis dotyczyłby całej kasety i musiałby zawierać klauzulę, że oba CPU mają być takie same.

 

2. W Zadaniu 6.1 Specyfikacja urządzenia „Stacja robocza” czy dopuszczą Państwo komputer z procesorem o wydajności 7222 pkt w teście Passmark: http://www.cpubenchmark.net Ilość brakujących punktów do poziomu 7300 pkt jest tak niewielka iż nie powinno mieć to większego wpływu na wydajność całej maszyny.

 

NIE. Niestety mamy tu do czynienia z fluktuacjami statystycznymi wyników gromadzonych przez serwis cpubenchmark.com . Fluktuacje te, nawet jeśli wyjdą poza założony podczas formułowania SIWZ margines błędu, nie dają jednak podstaw do "ulgowego" traktowania wybranych zapisów specyfikacji. Byłoby to niedopuszczalne, gdyż mogłoby prowadzić do nierównego traktowania oferentów.

Archiwa


Kategorie