small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie fizyki gwiazd neutronowych

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta po doktoracie w dziedzinie fizyki gwiazd neutronowych. Zwycięzcy konkursu będę współpracować z dr. Brynmor'em Haskell'em przy realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącego fizyki nadciekłych gwiazd neutronowych, w szczególności zagadnienia tzw. pulsar glitches i modelowania źródeł fal grawitacyjnych. Umowa o pracę zostanie podpisana na okres do trzech lat. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych oraz zakupu sprzętu. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 października 2016 r. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora astronomii, fizyki lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2010 roku. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w dziedzinie fizycznych bądź astrofizycznych obliczeń numerycznych. Doświadczenie w dziedzinie fizyki i symulacji gwiazd neutronowych będzie dodatkowym atutem, ale nie jest niezbędne.

 

Kandydaci proszeni są o przesyłanie cv, kopii dyplomu doktorskiego, listy publikacji, opisu zainteresowań i planów naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia otrzymane do 4 kwietnia 2016 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do znalezienia odpowiednich kandydatów. Zgłoszenia w języku angielskim (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres bhaskell@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie