small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowiska adiunkta w dziedzinie asteroseismologii

Centrum Astronomiczne PAN im. M. Kopernika w Warszawie poszukuje kandydatów na dwa stanowiska adiunkta po doktoracie w dziedzinie asteroseismologii. Zwycięzcy konkursu będę współpracować z prof. Geraldem Handlerem przy realizacji projektu badawczego MAESTRO pt. "Przyczyny zmienności gorących gwiazd" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki dotyczącego badania masywnych gwiazd w oparciu o dane satelitów BRITE i TESS oraz obserwacje naziemne. Umowa o pracę zostanie podpisana na okres do dwóch lat z możliwością przedłużenia o dalsze dwa. W ramach projektu istnieje możliwość finansowania wyjazdów zagranicznych oraz zakupu sprzętu. Preferowany termin rozpoczęcia pracy to 1 października 2016 r. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora astronomii, fizyki lub w dziedzinie pokrewnej uzyskany przed rozpoczęciem pracy i nie wcześniej niż w 2010 roku.

 

Kandydaci proszeni są o przesyłanie cv, kopii dyplomu doktorskiego, listy publikacji, opisu zainteresowań i planów naukowych (2 strony) oraz dwóch listów polecających. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę zgłoszenia otrzymane do 31 marca 2016 r. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do znalezienia odpowiednich kandydatów. Zgłoszenia (w formacie pdf) oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres gerald@camk.edu.pl.

Archiwa


Kategorie