small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN ogłasza przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego.
Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 7 marca 2016, godzina 12:30. Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:


Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ

 

 


Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W zadaniu 2, podpunkt 5 – drukarka wielofunkcyjna.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie drukowało minimum 27 str. W trybie dwustronnym. Niestety nie każdy producent podaje takie dane do swoich urządzeń, wszystkie dane są podane w trybie druku normalnego A4 (czerń lub kolor) na minutę.

W związku z tym czy zamawiający zrezygnuje z zapisu o ilości drukowanych stron na minutę w trybie dwustronnym, a poda prędkość drukowania w trybie normalnym A4?

 

Odpowiedź:

NIE. Ponieważ przewidujemy, że urządzenie wielofunkcyjne będzie używane przede wszystkim do drukowania dwustronnego na standardowym papierze A4 80g/m^2 (typowo: wydruki publikacji naukowych w formacie PDF), dlatego podaliśmy jako cechę prędkość druku dwustronnego. Jeśli producent nie chwali się tym parametrem, może to oznaczać, że jego urządzenie ma np. przeraźliwie wolny duplekser.

 

Pytanie nr 2:

Dziękuję za odpowiedź. W związku z tym, jak już wspomniałem wcześniej producenci nie udzielają aż tak szczegółowych informacji o swoich produktach w broszurach i na stronach internetowych, czy zamawiający może podać przykładowe urządzenie, które spełni wymagania zamawiającego, bądź podać nazwę producenta w/w urządzenia, którym zmawiający jest zainteresowany ?

 

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający określił parametry urządzenia na podstawie wymogów użytkowników oraz biorąc pod uwagę sposób przyszłej eksploatacji nie preferując żadnego konkretnego modelu urządzenia ani konkretnego producenta. W związku z powyższym zamawiający nie jest w stanie podać przykładowego modelu urządzenia, ani producenta spełniających te wymogi.

Archiwa


Kategorie