small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta studiów magisterskich finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki. Student, pod opieką dr Radosława Smolca, weźmie udział w projekcie badawczym OPUS pt. "Klasyczne gwiazdy pulsujące w systemach gwiazdowych. Wpływ dominującego modu na formę i stabilność pulsacji". Zadaniem studenta będzie analiza fotometrii dla gwiazd RR Lutni, znalezienie gwiazd wykazujących efekt Błażki oraz zbadanie ich własności. Realizacja projektu przewidziana jest na 12 miesięcy, w trakcie których student będzie otrzymywał stypendium naukowe w wysokości 800PLN/miesiąc.

Wymagania:
- stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich
- ukończone studia licencjackie na kierunku astronomia (preferowane) lub na innych kierunkach ścisłych (fizyka, matematyka)
- biegła znajomość języka angielskiego
- dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania

Kandydaci są proszeni o przesłanie CV, wykazu ocen z dotychczasowego przebiegu studiów oraz informacji o dotychczasowych osiągnięciach naukowych (publikacje; przyznane nagrody, wyróżnienia i stypendia; udział w konferencjach, warsztatach i szkołach naukowych; udział w projektach badawczych). Zgłoszenia w formie elektronicznej oraz pytania dotyczące warunków pracy proszę przesyłać na adres dr Radosława Smolca, smolec@camk.edu.pl. Termin składania zgłoszeń do 15 maja 2016 roku.

Archiwa


Kategorie