small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na 4-letnie stypendium naukowe w projekcie badawczym SONATA BIS

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na 4-letnie stypendium naukowe w projekcie badawczym SONATA BIS „Dynamika nadciekłych gwiazd neutronowych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2015/18/E/ST9/00577), którego kierownikiem jest dr Brynmor Haskell.

 Kandydatami mogą być uczestnicy studiów II stopnia lub przynajmniej 4-go roku jednolitych studiów magisterskich, a także doktoranci w dziedzinie astrofizyki, astronomii lub fizyki. Preferowana jest
 znajomość metod numerycznych, astrofizyki gwiazd neutronowych i fizyki materii skondensowanej.

 Kandydaci powinni złożyć wniosek zawierający CV, kopię najważniejszego uzyskanego dyplomu (magister, inżynier, licencjat) zawierającego wykaz uzyskanych ocen, a także informację o dotychczasowej aktywności
 naukowej (udział w projektach, praktyki, publikacje, wyróżnienia, itp). Należy również dołączyć jeden list rekomendacyjny od opiekuna naukowego.

 Wnioski powinny być przysłane w formacie PDF na adres bhaskell@camk.edu.pl do dnia 27 maja 2016. Niniejszy konkurs zostanie rozstrzygnięty zgodnie z regulaminem określonym przez Narodowe Centrum Nauki (https://ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2015-06-15/sonatabis5-zal7.pdf).

 

Archiwa


Kategorie