small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony DAS-251-1/17 na dostawę sprzętu komputerowego. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 8 maja 2017 r., godzina 12:30.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczone w biuletynie UZP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik C do SIWZ

Załącznik D do SIWZ

Załącznik E do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik F do SIWZ (pdf) (doc)

Załącznik G do SIWZ


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (korekta wysokości wadium wyrażonej słowami).

 

Archiwa


Kategorie