small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk”

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN  zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr CAMK-DSK-251-1/18 na "Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk"

 

Informacja z otwarcia ofert (PDF)

 

Zamawiajacy przypomina, że w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Archiwa


Kategorie