small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Przebudowa pomieszczenia nr 31 na łazienkę dla osób niepełnosprawnych w Centrum Astronomicznym im. M.Kopernika PAN w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18

 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 15 stycznia 2018 r., godzina 14:00

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Zapytanie ofertoweWzór oferty
Wzór umowy 

Formularz oferty
Klauzula RODO


Dokumentacja projektowa i przedmiary robót Zamawiający prześle
zainteresowanym pocztą elektroniczną
na wniosek przesłany na adres: wanda@camk.edu.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie