small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania nie wymagającego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP.

 

Oferty należy składać pocztą na adres Zamawiającego z dopiskiem "DAG-212-02/2019 - klimatyzacja" lub drogą elektroniczną na adres: wanda@camk.edu.pl do dnia 25 stycznia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

 

Zapytanie ofertoweOpis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy 

Formularz oferty
Klauzula RODO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Archiwa


Kategorie