small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie astrofizyki obliczeniowej

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta po doktoracie w projekcie badawczym SONATA BIS „Kinetyczne symulacje niestabilności w relatywistycznej plazmie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2015/18/E/ST9/00580), którego kierownikiem jest dr hab. Krzysztof Nalewajko. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie http://users.camk.edu.pl/knalew/. Finansowanie stanowiska przewidziane jest na okres 5-6 miesięcy.


Kandydatami mogą być posiadacze tytułu doktora w dziedzinie astrofizyki, astronomii lub fizyki oraz osoby spodziewające się otrzymać taki tytuł przed podjęciem pracy na stanowisku. Preferowana jest znajomość metod numerycznych, astrofizyki wysokich energii bądź fizyki plazmy.


Kandydaci powinni złożyć wniosek zawierający CV, listę publikacji, informację o zainteresowaniach i planach naukowych (2 strony), kopię dyplomu doktorskiego, jeden list rekomendacyjny, oraz oświadczenie RODO

(https://www.camk.edu.pl/media/uploads_current/o_instytucie/rodo/ncn/rodo_deklaracja_pl_ncn.pdf).


Wnioski powinny być przysłane w formacie PDF na adres recruitment@camk.edu.pl, pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres knalew@camk.edu.pl. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski otrzymane do dnia 13 października 2019, późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane aż do rozstrzygnięcia konkursu.

 

Archiwa


Kategorie