small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa geofonów o częstotliwości rezonansowej w zakresie od 3.9 Hz do 4.6 Hz i w zakresie od 1.9 Hz do 2.6 Hz

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony MAB-251-3/20 na dostawę geofonów o częstotliwości rezonansowej w zakresie od 3.9 Hz do 4.6 Hz i w zakresie od 1.9 Hz do 2.6 Hz.

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Astronomicznego, ul. Bartycka 18, Warszawa, w pokoju 114 (sekretariat) w terminie do 07 lutego 2020 r., godzina 09:45.

 

Szczegółowe informacje zawarte są poniżej:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załączniki w wersji edytowalnej)

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Archiwa


Kategorie