small pl CAMK logo

Treść wpisu

Data utworzena: ,   Data archiwum:

Dostawa generatora par fotonów/Supply of photon pair generator as part of the NCSatKom project

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN w Warszawie ogłasza przetarg w postępowaniu nie wymagającym stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4d pkt 1 pkt 1 PZP.

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących załącznikach:

Zaproszenie do składania ofert , Zaproszenie pdf z warstwą tekstową

(eng.), (eng. with text)

Projekt umowy

(eng.)

Opis przedmiotu zamowienia

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

(eng.)

Wzór oferty

(eng.)

Informacja o wyborze, Informacja plik pdf z warstwą tekstową

Archiwa


Kategorie